Gopijan Vallabh Astakam

 

Saroja netraaya, krupa yutaaya – mandaara mala, pari bhushitaaya |

Udaara hasaaya lasan mukhaaya – namostu Gopijana vallabhaaya ||1||

Ananda nanda, dika daayaya – baki bakapraana vinasha kaaya |

Mrugendra hastaa graja bhushanaaya – namostu Gopijana vallabhaay ||2||

Gopala lila, kruta kautukaaya – Gopala kaa jivana jivanaaya |

Bhaktaika gamyaaya, naya priyaaya – namostu Gopijana vallabhaay ||3||

Mantha bhanda akhila bhanjanaaya – Haiyangvi naashaya ranjanaaya |

Gosva dudugdha amrutpo shitaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||4||

Kalinda ja kula kutu halaaya – kishora rupaaya manoharaaya |

Pishanga vastraaya narot tamaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||5||

Dhradhra bhaaya dhara dhraaaya – shrungaara haravali shobhitaaya |

Samasta gargo kitsu lakshanaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||6||

Ibhendra kumbha sthala khandanaaya – videshva runda vana mandanaaya |

Hansaaya kansasura mardanaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||7||

Shri devaki sun vimokshnaaya – kshatrudulaa krura varpradaaya |

Gadasi shankhabja chaturbhujaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||8||

||iti shree Hariraiji virachit Shree Gopijanvallabhashtakam sampoornam||

Advertisements

About Divine Light

A closer look at any activity will reveal the truth that one's own contribution to it is negligible compared to the things provided by nature and the role of the unseen hand in facilitating it.
This entry was posted in Astakam and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Appreciate feedback & suggestions (website info not needed)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s