Thodaya Mangalam

Thodaya Mangalam

Mooshika Vaahana Modhagahastha Chaamara Karnaa Vilambitha Soothra

Vaamanaroopa Mahaeswara Puthra Vignavinaayaka Paadha Namasthae

Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sharana

Jaya Saroruha Charana Jaya Deena Karuna || Jaya Jaya||

Jaya Loka Sharanya Jaya Bakhtha Kaarunya

Jaya Divya Lavanya Jaya Jagath Punya || Jaya Jaya||

Sakala Lokaa Vaasa Saaketha Pura Vaasa

Agalanga Nija Dhaasa Abja Muka Haasa || Jaya Jaya ||

Sukamuni Sthuthi Paathra Subhada Nija Chaarithra

Makara Kundala Karna Maegha Sama Varnaa ||jaya Jaya ||

Kamaneeya Koteera Kousthubhaalankaara

Kamalaaksha Raghuveera Kamalaa Vihaara || Jaya Jaya||

Samara Ripu Jaya Dheera Sakala Guna Gambheera

Amalahrith Sanchaara Akilaarthi Hara || Jaya Jaya||

Roopa Nindita Maara Ruchira Sathguna Soora

Bhoopa Dhasaratha Kumaara Bhoobhara Hara ||jaya Jaya||

Paapa Sangha Vidara Pankthimuka Samhaara

Sripathae Sukumaara Seethaa Vihaara || Jaya Jaya||

Maarudathmaja Kaama Mahaneeya Ghanashyaama

Karunaabdhi Dadhi Soma Kalyaana Raama || Jaya Jaya ||

Saranaagatha Sthoma Shambu Nutha Nija Kaama

Paripoorna Ranga Dhaama Bhadraadri Raama || Jaya Jaya ||

Sri Krishna Karnaamrutha Slokam

Mandaaramoolae Madanaabhiraamam

Bimbaadharaapooritha Vaenu Nadam

Gogopagopi Jana Madhya Samstham

Gopam Bajae Gokula Poorna Chandram

Song No. 2

Raga: Aaarabi Talam: Mishra Chapu

Saranu Saranu Suraendra Sannutha

Saranu Sreesathi Vallabha

Saranu Raakhshasa Garva Samhaara

Saranu Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Harae||

Animi Shendrulu Munulu Dikpatulu

Amara Kinnara Sidhdhulu

Ganathatho Rambhaadhi Kaanthalu

Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||

Kamaladharudunu Kamalamithrudu

Kamala Satrudu Kamalaju

Kramamutho Mimu Koluvu Kipudu

Ghaachi Naaruhecharigayaa || Saranu Saranu Hare||

Parama Padha Govindha Madhava

Padmanaabha Janaardhana

Dharani Dharavara Garudavaahana

Dhythya Balimadha Bhanjana – (nija)

Daasa Maanasa Ranjana || Saranu Saranu Hare||

Sripadaambuja Saesha Vigraha

Saeshakalpitha Sayanudu

Sreepathae Alamelu Mohana

Venkataachala Naayaka – Varadha

Venkataachala Naayaka || Saranu Saranu Hare||

Yennagala Prahladha Bhakthulu

Yelamitho Mimu Koluva Kipudu

Vinnapamu Vinavaiya Daevara Vaenkataa Chala Naayaka

Vijaya Vaenkata Naayaka – Swami Sri Raghu Naayaka || Saranu Saranu Hare||

Song No.3

Ragam: Madhyamaavathi Talam: Adi

Murahara Nakadhara Mukunda Maadhava Garuda Gamana Pangaja Naabha

Paramapurusha Bhava Bhanjana Kaeshava Naramruga Sharaera Namo Namo

Pallavi

Naaraayana Thae Namo Namo – Bhava

Naaradha Sannutha Namo Namo (naaraayana)

Jaladhisayana Ravichandra Vilochana

Jalaruha Bhavanutha Charanayuga

Balibandhana Gopeejana Vallabha

Nalinodhara Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)

Sri Vathsalaanchana Peethaambaradhara

Daevaki Nandana Naaraayana

Govathsa Paalana Govardhana Dhara

Gopa Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)

Kousalyaathmaja Kaamitha Paladha

Karunaasaagara Kaanthi Mayaa

Dhasaratha Nandhana Tanujakulaanthaka

Kushalava Janaka Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)

Thaaraapati Hara Thapana Kulodhbhava

Thaapasamunigana Vandyapadha

Maareechaanthaka Maaruthi Saevitha

Vaaridhi Bandhana Namo Namo – Dheva (naaraayana)

Aadhi Daeva Sakalaagama Poojitha

Yaadhava Kula Mohana Roopa

Vaedodhara Sri Vaenkatanaayaka

Naadha Priya Thae Namo Namo – Dheva (naaraayana)

Song No. 4

Ragam: Saaveri Talam : Rupakam

Daevaesha Ganaaraadhitha Divyaambuja Paada

Sri Vaenkata Giri Naayaka Sreesa Hechcharigaa ||

Kalimaanusha Kalushaapaha Kamaneeya Sukeerthae

Alamaelu Mangaa Mohana Murthae Hechcharigaa ||

Jalajaasana Paripaalana Jagadaega Nidaana

Kalasaambudhi Thatasobitha Charana Hechcharigaa ||

Vagulaasana Harichandana Vanamadhyavihaara

Sakalaagama Paripaalana Chathura Hechcharigaa ||

Naaraayana Naraposhana Narakaadi Samharana

Hae Raavana Madha Bhanjana Dheera Hechcharigaa ||

Sri Kaesava Naaraayana Govinda Muraarae

Hae Maadhava Madhusoodana Daamodara Showrae ||

Seshachala Nilayvara Bhoosha Mani Valaya

Roshaadhi Vijayee Mouli Vidaeya Hechcharigaa ||

Rajaneecharavaranaayakakaala Vanamaala

Vrajapaalana Vara Vijaya Gopaala Hechcharigaa

Govinda Hechcharigaa ||

Song No. 5

Ragam: Pantuvaraali / Mangalakaisikam / Sowraastram Talam: Adi

Pallavi

Maadhava Bhavathu Thae Mangalam

Madhumura Hara Thae Mangalam (maadhava)

Charanam

Aravinda Lochana Aghabrunda Mochana

Surabrunda Vanditha Mangalam (maadhava)

Naravara Nandana Naagaarikaetana

Marakatamani Neela Mangalam (maadhava)

Nandavarakumaara Navaneetha Dhadhi Chora

Mandara Giridhara Mangalam (maadhava)

Kundaradanaamara Koojitha Noopura

Sundaravadana Tae Mangalam (maadhava)

Dhadi Navaneetha Chora Tharunee Gopikaajhaara

Madhukaitapa Samhaara Mangalam (maadhava)

Gajaraaja Paripaala Ganathulasi Vanamaala

Nijadhaasa Paripaala Mangalam (maadhava)

Vrajasundareevilola Vibhudendra Paripaala

Vijaya Gopala Paala Mangalam (maadhava)

Govinda Maadhava Gopala Kaeshava

Narasimaachudha Naaraayana

Dhasaratha Nandana Seethaa Manohara

Dhaanava Samhaara Dayaanidhae

(vasudaeva Nandana Bhaishmi Manohara

Nandanandana Raadha Manohara

Yaadava Nandana Bhaama Manohara

Poothana Samhaara Buvana Pathae )

Raama Raagava Raajeeva Lochana

Kaamitha Palada Karivarada

Krishnaa Kaesava Ambuja Lochana

Vaanchitha Paladha Yadhuvaradha

Hare Raam Gopaalam Baja Govindham Mama Jeevanam

Advertisements

About Divine Light

A closer look at any activity will reveal the truth that one's own contribution to it is negligible compared to the things provided by nature and the role of the unseen hand in facilitating it.
This entry was posted in Bhagavathar Bhajans and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Appreciate feedback & suggestions (website info not needed)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s